برنامه ترکیبی چراغ سبز

بررسی روانشناسانه معضلات اجتماعی و انتظامی

19 قسمت

 

 

برنامه ترکیبی چراغ سبز

با رویکرد بررسی معضلات اجتماعی وانتظامی در سطح جامعه تولید شده است.

نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس
تلفن: ٨٨١٩٢٠٣٢ - ٨٨٦٤٤٢٦٥

با ما در تماس باشید