کلیپ های آموزشی چهارشنبه آخر سال

جهت آگاه سازی کودکان از خطرات مواد محترقه

5 مورد

 

 

4shanbe soori b

 

* کارگردان : امیر حسین بیژن

قربانی چهار شنبه آخر سال

کلیپ های آموزشی چهار شنبه آخر سال جهت آگاه سازی کودکان و نوچوانان از خطرات مواد محترقه

 

4shanbe 1 b

 

* کارگردان : امیر توده روستا

قربانی چهارشنبه آخر سال

کلیپ های آموزشی چهار شنبه آخر سال جهت آگاه سازی کودکان و نوچوانان از خطرات مواد محترقه

نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس
تلفن: ٨٨١٩٢٠٣٢ - ٨٨٦٤٤٢٦٥

با ما در تماس باشید