کلیپ های آموزشی کنترل خشم

جهت آموزش مهار خشم در مواقع ضروری

4 مورد

Kontrole khashm b

 

* کارگردان : امیر توده روستا

حوادث رانندگی

کلیپ آموزشی کنترل خشم با رویکرد مهار خشم در مواقع پر تنش جهت جلوگیری از حوادث غیر قابل جبران

 

kontrole khashm b 2

 

*  کارگردان : مهدی رحمانی

خانواده

کلیپ آموزشی کنترل خشم با رویکرد مهار خشم در مواقع پر تنش جهت جلوگیری از حوادث غیر قابل جبران

 

kontrole khashm 2 b

 

* کارگردان : امیر حسین بیژن

روابط خانوادگی

کلیپ آموزشی کنترل خشم با رویکرد مهار خشم در مواقع پر تنش جهت جلوگیری از حوادث غیر قابل جبران

 

kontrole khashm 1 b

 

* کارگردان : امیر حسین بیژن

حوادث رانندگی

کلیپ آموزشی کنترل خشم با رویکرد مهار خشم در مواقع پر تنش جهت جلوگیری از حوادث غیر قابل جبران

نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس
تلفن: ٨٨١٩٢٠٣٢ - ٨٨٦٤٤٢٦٥

با ما در تماس باشید