تهیه کننده سریال "حال این روزهاي من" با ناجی هنر قرارداد همکاري ساخت سکانس هاي پلیسی را امضا کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
firoozan
 
 
 
به گزارش روابط عمومی موسسه ناجی هنر ، "حال این روزھای من"سریالی برای گروه سنی کودک و نوجوان است که به قلم "حمید طاھری" نگاشته شده و کارگردان آن "مجتبی چراغعلی" است و در یک قدمی تولید "عبدالرضا فیروزان"، تھیه کننده فیلم، برای کسب مجوز و ھماھنگی برای تولید سکانس ھای پلیسی به ناجی ھنر آمد.
"عبدالرضا فیروزان" در حاشیه حضور در موسسه ناجی ھنر در گفت و گوی اختصاصی با روابط عمومی این موسسه گفت: خیلی جذاب خواھد بود اگر پلیس بتواند به ژانرھای طنز وارد شود. سوژه ھای پلیسی ما دیگر تبدیل به یک کلیشه شده و فیلم ھای پلیسی فقط به موضوع مواد مخدر و قتل می پردازند. واقعا خیلی مھم است که پلیس به روز بودن و امکانات خود را تبلیغ کند اما در کنار آن پلیس باید از فرصت ھای دیگری که ژانرھای مختلف ایجاد می کنند، استفاده کند.
وی افزود: به باور من ضرورت دارد که سریال ھای آموزشی و یا فیلم ھای کوتاه با رویکرد پلیس و امنیت در حوزه کودک و نوجوان ساخته شود، پرواضح است که به این طریق می توان برای نسل جدید واژه پلیس را تعریف کنیم، پلیسی که مھم ترین عنصر برای حفظ امنیت است.
گفتنی است رضا داوودنژاد، حمید لولایی، سحر ولدبیگی، نگین معتضدی و مھران رجبی بازیگران سریال "حال این روزھای من" خواھند بود.
 
 
 
انتهاي خبر // روابط عمومی موسسه ناجی هنر

نشانی : تهران ، میدان ونک ، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس
تلفن: ٨٨١٩٢٠٣٢ - ٨٨٦٤٤٢٦٥

با ما در تماس باشید